İK KONU BAZLI ARAŞTIRMALAR

İnsan kaynakları yönetiminde çalışan beklentilerini yönetmek için kullanılan araştırmalar sadece bağlılık, memnuniyet boyutuyla sınırlı kalmamaktadır. İnsan kaynakları süreçleri ve insan kaynakları ile ilgili uygulamalarınızın etkisini “Konu Bazlı Anketler” ile ölçmek suretiyle çalışan beklentilerini anlamak ve böylece sürekli iyileştirme yaklaşımıyla hareket etmek için mümkündür.

Örneğin,

Süreç Bazında

 • İşe alım süreci
 • Oryantasyon / Onboarding
 • Performans yönetimi
 • Yetenek yönetimi
 • Eğitim ve gelişim
 • İç iletişimin yönetilmesi
 • Ücret ve yan hakların yönetilmesi
 • Yaratıcılık ve yenileşim kültürü

Uygulama Bazında

 • Personel yemeği
 • Servis taşımacılığı
 • Güvenlik
 • Fazla mesai planlaması
 • İş sağlığı güvenliği
 • İş – özel yaşam dengesi
 • Gönüllülük faaliyetleri

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin veya araştırma yönteminin tasarımı
 • Anketin uygulanması
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, insan kaynakları süreç ve uygulamalarının etkinliğini etkileyen fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Seçilen süreç ile ilgili tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Kıdeme göre
 • Yapılan işe göre
 • Ünvana göre
 • Cinsiyete göre
 • Yaşa / jenerasyona göre

Danışmanlık Modeli

Ele alınan konu bazındaki araştırma sonuçlarına göre insan kaynakları süreçleri veya uygulamaları ile ilgili memnuniyetin düşük, beklentinin yüksek olduğu alanlarda detaylı analiz yaparak “Konu Bazlı Araştırma Aksiyon Planını” tasarlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!