ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ

Dünyada yapılan bütün araştırmalar mutlu çalışanların daha bağlı, bağlı çalışanların da daha verimli olduğunu göstermektedir. Bu sebeple günümüzün zorlu rekabet ortamında kurumların başarısında en ayırt edici kaynak olan çalışanların mutluluğunu geliştirmek kurumlar için kaçınılmaz ve devamlı olması gereken bir süreçtir.

Çalışanlarınızın kurumunuzda yarattığınız ortamdan memnun olup olmadıklarından nasıl emin olabilirsiniz?

Çalışma hayatında yer almak isteyen her insan, eğitimi ve farklı alışkanlıkları doğrultusunda çalışacağı ortamı için beklentiler oluşturur, yaptığı işin ve çalışma ortamının bu özellikleri karşılamasını ister. Kurum tarafında ise çalışandan beklenen bir verimlilik düzeyi vardır. Çalışan memnuniyeti de çalışanlarınız için oluşturduğunuz çalışma ortamında beklentilerinin karşılanmasına bağlı olarak hissettiği hoşnutluk seviyesini tanımlamaktadır. Çalışan memnuniyetini ölçerek elde ettiğiniz sonuçlar ile kurumunuzda insan kaynağını yönetirken hazırladığınız iş ortamında daha verimli olabilmeleri için güçlü ve gelişime açık olduğunuz alanları görebilir ve daha mutlu çalışanlar yaratmak için iş süreçleriniz de gerekli iyileştirmeleri yapabilirsiniz.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin tasarımı
 • Anketin uygulanması
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, memnuniyeti etkileyen fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Ana tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Kıdeme göre
 • Yapılan işe göre
 • Ünvana göre
 • Cinsiyete göre
 • Yaşa / Jenerasyona göre
 • Yeteneklere göre

Danışmalık Modeli

Çalışan memnuniyeti sonuçlarına göre kurumunuzu insan kaynakları yönetiminde verimliliği tehdit eden, yani memnuniyetin düşük olduğu alanlarda veya memnuniyeti artırmak için fırsat görülen alanlarda detaylı analiz yaparak “Çalışan Memnuniyeti Aksiyon Planını” tasarlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!