ÇALIŞANIN İŞE OLAN TUTKUSU

Çalışanlarınızın İşlerini Tutku İle Yaptıklarından Nasıl Emin Olabilirsiniz?

Hepimizin bildiği gibi tutkulu çalışanlar amaç edindiği iş ve hedeflere yaşamında büyük önem ve değer verir. İşine karşı tutkulu olan çalışanlar sonuca ulaşmak için her koşulda çaba gösterir. Bu sebeple günümüzün zorlu rekabet ortamında kurumların başarısında kilit öneme sahip olan çalışanların daha verimli çalışabilmesi için işe olan tutkularını bilerek, iş planları yapmak kaçınılmaz ve devamlı olması gereken bir süreçtir.

Çalışanların işe olan tutkularını ölçmek onların yaptığı işleri hangi seviyede amaç edindiğini, yaşamlarında hangi seviyede önem ve değer verdiğini tanımlamaktadır.
Çalışanlarınızın işe olan tutkularını ölçerek elde ettiğiniz sonuçlar ile kurumunuzda insan kaynağını yönetirken işe olan tutkularını fark ederek bu alanda güçlü ve zayıf olduğunuz özelliklerinizi görebilir ve daha mutlu çalışanlar yaratmak için yeni iş yapma modelleri geliştirebilirsiniz.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin tasarımı
 • Anketin uygulanması
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, çalışanlarının işe olan tutkularını göre fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Ana tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Kıdeme göre
 • Yapılan işe göre
 • Ünvana göre
 • Cinsiyete göre
 • Yaşa / Jenerasyona göre
 • Yeteneklere göre
Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!