EFQM ÇALIŞAN ALGI ARAŞTIRMASI

Bildiğiniz gibi sektör, büyüklük, yapı ya da olgunluk düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurması gereklidir. EFQM (European Foundation For Quality Management) Mükemmellik Modeli de kuruluşların yönetim kalitesini geliştirmek için çeşitli biçimlerde kullandığı pratik bir araçtır. EFQM Mükemmellik Modelinin esas aldığı mükemmelliğin temel kavramları olan; “Çalışanların Yetenekleriyle Başarma” ve “Mükemmel Sonuçları Sürdürme” kavramları da bu modeli uygulayan kuruluşların insan kaynakları yönetimleri için özel bir öneme sahiptir. Bu sebeple, çalışanları yönetirken yapılandırılan insan kaynakları sistem ve süreçleri ile bunların sonuçlarını sürekli iyileştirme yaklaşımıyla ölçmek kaçınılmazdır.

Biz de, PES Survey ile Çalışanlar ile ilgili sonuçların ele alındığı Kr.7.a kapsamında çalışanlarınızın kuruluş hakkındaki algılamalarını EFQM Mükemmelik Modeline bağlı olarak ölçmekte ve sonuçları Çalışanlar kriteri (Kr.3) ile ilişkisi kurulacak şekilde raporlamaktayız.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin tasarımı
 • Anketin uygulanması
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında çalışanlarınızın kurum hakkındaki algılamalarını olumlu ya da olumsuz olarak etkileyen fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapılmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • EFQM ana tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Kıdeme göre
 • Yapılan işe göre
 • Ünvana göre
 • Cinsiyete göre
 • Yaşa / Jenerasyona göre

Danışmanlık Modeli

Çalışan beklentilerinin yönetilmesi amacıyla algılama sonuçlarına göre kurumunuzu insan kaynakları yönetiminde tehdit eden, beklentinin karşılanamadığı alanlarda veya memnuniyeti artırmak için fırsat görülen alanlarda detaylı analiz yaparak “Aksiyon Planları” tasarlıyoruz. Kurumun talebi halinde de öz değerlendirme raporu veya ödül sürecinde başvuru dökümanı hazırlıklarına bu sonuçlara bağlı kalarak katkı sağlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!