İK SÜREÇLERİ ARAŞTIRMASI

İnsan Kaynakları Ve Insan Yönetiminizin Kurumunuzdaki Etkisini Biliyor Musunuz?

İnsan kaynakları stratejileriniz ile sistem ve süreçlerinizin, organizasyonunuzun iş hedefleri ile uyumunu, tüm bu uygulamalarınızın kurumun bütünündeki yayılımını ve iş sonuçları üzerindeki etkisini, içine insan yönetiminden sorumlu tüm liderlerin etkisini de alarak HR Audit (İnsan Yönetimi Değerlendirmesi) metodu ile detaylı olarak inceliyoruz.

Araştırma Yöntemi

  • Online anket
  • Dağıt-Topla anket
  • Bire bir görüşme
  • Focus grup

Araştırma Modeli

  • Araştırma sürecinin planlanması
  • Anketin / araştırma yaklaşımının tasarımı
  • Uygulama
  • Sonuçların analizi ve raporlanması
  • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, insan kaynakları süreçleri ve insan yönetiminin etkisini artıracak gelişim alanları için fırsat ve tehditleri görerek iyileştirme planları yapılmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

  • MDA (Mevcut Durum Analizi) raporu

Danışmanlık Modeli

İnsan kaynakları süreçlerinin detaylı analizi sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre kurumunuzda insan kaynakları ve insan yönetimini tehdit eden, süreç ve uygulamalar ile iyileştirme fırsatlarını “Dış Değerlendirme Raporu” olarak hazırlıyoruz.