KURUM KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMASI

Bir kurumda değişim çabalarının başarı ile sonuçlanması için, mevcut kurum kültürünü anlamak ve kurum içinde vizyonu destekleyecek kurum kültürünü oluşturmak kritik öneme sahiptir. Biz de kurum kültürü araştırması ile çalışanların ortak olarak sergiledikleri davranış, değer ve varsayımlarını ölçmekte ve mevcut kültür ile hedeflenen kültür arasındaki farklar doğrultusunda aksiyon planları geliştirmekteyiz.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket
 • Bire bir görüşme
 • Focus grup

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin tasarımı ve uygulanması
 • Veri toplama
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, kurum kültüründeki gelişimi etkileyen fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Ünvana göre
 • Kültürel değişim raporu

Danışmanlık Modeli

Kurum kültürü araştırma sonuçlarına göre kurumunuzda geliştirmek istediğiniz kültür ile çalışanlarınızın algıladığı kültür arasındaki gelişim aralığını detaylı analiz ederek güçlü bir organizasyon yaratmanız için “Kurum Kültürü Aksiyon Planını” tasarlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!