P

TUTKU

Çalışanların yaptığı işleri hangi seviyede amaç edindiğini, önem ve değer verdiğini tanımlar.

E

BAĞLILIK

Çalışanın, çalışma yaşamını görev yaptığı kurumunda sürdürme isteğini ve ne kadarının kurumunun başarısına katkıda bulunmak için heyecan duyduğunu tanımlar.

S

MEMNUNİYET

Çalışanlar için oluşturduğunuz çalışma ortamında beklentilerin karşılanmasına bağlı olarak hissettiği hoşnutluk seviyesini tanımlar

Yaratıcı ve Uygulanabilir

Çözümlerimiz

Pes Survey yaratıcı ve uygulanabilir araştırma çözümleriyle değer yaratır.

Covid-19 Pandemi Dönemi Nabız Araştırması

İlk etkileri 2019 yılının son aylarında görülmeye başlayan ve sonrasında hızla tüm dünyaya yayılarak ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 vakasıyla birlikte korku ve endişenin tavan yaptığı zor bir dönemi bugünde yaşamaya devam ediyoruz.
Kuruluşlar içinde bu zor dönemde hem bağlılığı, hem de verimliliği artırmak için yapılacaklar konusunda çalışanların görüşlerini alarak onların beklentilerini yönetmek son derece önemlidir.
Pes Survey’de nitelikli araştırma uygulamaları arasında “Covid-19 Pandemi Dönemi Araştırması” ile bu zor dönemde kuruluşların yaşama geçirdiği insan kaynakları yönetimi politika ve uygulamalarının çalışanlar tarafından nasıl algılandığını detaylı bir anket ile incelemektedir.

2016

Kuruluşumuz

54

Mutlu Müşterilerimiz

62486

Katılımcı Sayısı

Neden PES Survey?

Global ve Yerel Araştırma Deneyimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı

Bilimsel Güvenilirlik

Mobil Uygulama Ortamı

Danışmanlık Hizmetleri

Kişisel Bilgilerin Gizliliği

Yorumlar
Müşteri Yorumlarımız

Müşterilerimiz Bizim Hakkımızda Ne Düşünüyor?