İÇ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Kurumlarda müşteriye sunulan ürünle birlikte veya üründen bağımsız olarak yapılan hizmetin de kaliteli olması gerekir. Hizmetin kaliteli olması, müşteri ilişkileri yönetimi konusunda rakiplere göre üstünlüğün elde edilmesi anlamına gelir. Ancak, kurumlarda kaliteli hizmet sunarak değer yaratmanın sadece müşterileri hedefleyip onların zihninde bir konumlandırmadan ibaret olmamalıdır. Çünkü müşteride değer yaratmak için başta çalışanlar olmak üzere şirketin ilişkide olduğu tüm paydaşları kapsayan bir anlayışla davranmak demektir. Bunun için çalışanları iç müşteri kavramı ile ele alarak önce kurum içindeki tüm süreç sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemek gerekir. Çünkü ekip olmadan başarı olmaz.

Çalışanlarınızın Kurum Içindeki Süreç Sahipleri Ile Olan Iş Ilişkisini Yürütürken Birbirlerini Destekleyen, Güvene Dayalı Bir Ekip Olarak Çalıştığından Nasıl Emin Olabilirsiniz?

Unutmayın, iç müşteri memnuniyetini ölçerek, kurumdaki süreç sahiplerinin iç müşterilerine sunduğu hizmetin daha etkin olabilmesi için onların güçlü ve zayıf olduğu alanlarını görebilir ve buna göre iyileştirmeler yaparak, ürettiğiniz veya sunduğunuz ürün ve hizmetin kalitesini artırabilirsiniz.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin veya araştırma yönteminin tasarımı
 • Anketin uygulanması
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, kurum içindeki süreç sahipleri arasında iç müşteri memnuniyetini etkileyen fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Ana tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre

Danışmanlık Modeli

İç müşteri memnuniyeti sonuçlarına göre kurumunuzu süreç sahibi departmanlar arası ilişkilerde tehdit eden, yani memnuniyetin düşük olduğu alanlarda veya memnuniyeti artırmak için fırsat görülen alanlarda detaylı analiz yaparak “İç Müşteri Memnuniyeti Aksiyon Planını” tasarlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!