ÇALIŞAN BAĞLILIĞI

Dünyada yapılan bütün araştırmalar mutlu çalışanların daha bağlı, bağlı çalışanların da daha verimli olduğunu göstermektedir. Bu sebeple günümüzün zorlu rekabet ortamında kurumların başarısında en ayırt edici kaynak olan çalışanların bağlılığını geliştirmek kurumlar için kaçınılmaz ve devamlı olması gereken bir süreçtir.

Çalışanların kurumunuza olan bağlılığını ölçmek ve elde edilen sonuçlara göre iyileştirmeler yapmak yeni nesil insan yönetiminin stratejik yaklaşımlarından biridir.

Çalışan bağlılığı boyutunu ölçmek; çalışanın, çalışma yaşamını görev yaptığı kurumunda sürdürme isteğini ve ne kadarının kurumunuzun başarısına katkıda bulunmak için heyecan duyduğunu gösterir.

Çalışan bağlılığı sonuçları ile kurumunuzda insan kaynağını yönetirken güçlü ve zayıf olduğunuz alanları görebilir ve daha bağlı çalışanlar yaratmak için yeni iş yapma modelleri geliştirebilirsiniz.

Araştırma Yöntemi

 • Online anket
 • Dağıt-Topla anket

Araştırma Modeli

 • Araştırma sürecinin planlanması
 • Anketin tasarımı
 • Anketin uygulanması
 • Sonuçların analizi ve raporlanması
 • Aksiyon planlarının hazırlanması ve takibi
 • Danışmalık desteği

Raporlama Modeli

Müşterimize kolay anlaşılabilen, bağlılığı etkileyen fırsat ve tehditleri görerek aksiyon planı yapmasını sağlayacak detaylı raporlar sunmaktayız. Bunlar;

 • Genel sonuç
 • Ana tema ve sorulara göre
 • Departman / Lokasyona göre
 • Kıdeme göre
 • Yapılan işe göre
 • Ünvana göre
 • Cinsiyete göre
 • Yaşa / Jenerasyona göre
 • Yeteneklere göre

Raporlama Modeli

Çalışan bağlılığı sonuçlarına göre kurumunuzu insan kaynakları yönetiminde tehdit eden, yani bağlılığın düşük olduğu alanlarda veya bağlılığı artırmak için fırsat görülen alanlarda detaylı analiz yaparak “bağlılık stratejinizi” tasarlıyoruz.

Merhaba, Performansınızı artıran, insan odaklı bir kurum kültürü için buradayız!